forside

Velkommen til Vallekilde Vandværks hjemmeside


Generalforsamling 2024:

Vandværket afholder generalforsamling

Onsdag d. 6. marts kl. 19,30

i Landsbyhuset i Skippinge.
Fjernvarme i Vallekilde:


05-10-2023

Der arbejdes med fjernvarme på Vallekildevej fra nr. 110 til nr. 133 samt Krogen nr. 2 - 3.

Det kan derfor blive nødvendigt at lukke for vandet, hvis der skulle ske uheld.

Når der igen er åbnet for vandet, kan det ske, at der kommer misfarvet vand ud af vandhanen hos de berørte forbrugere.

Lad i så fald vandet løbe, til det igen er blevet klart.

Vi beklager de gener, som lukningen medfører!


Bestyrelsen
GENERALFORSAMLING 2023 :


Onsdag d. 15. marts kl. 19,30 i Landsbyhuset i Skippinge.
Vandets hårdhed er mellem 16 og 18 dH - hvilket svarer til "temmelig hårdt"SMS Besked 

Tilmeld SMS besked og få besked ved forurening, brud m.m. Brug knappen 'Tlf.registrering'.  Se forbrugernr. og adgangskode på din opkrævning.


Gennemgang af hovedstophaner !


Fredag d. 8. november 2019 motionerer bestyrelsen alle hovedstophaner i forsyningsområdet. Det er nødvendigt at gøre en gang om året for at sikre, at de fungerer efter hensigten.

Der er efterfølgende en lille risiko for brunt vand i vandhanen i forbindelse med dette.

Lad i så tilfælde vandet løbe, til det igen er klart


Mvh.  Bestyrelsen
Nye målere !


Vallekilde Vandværk har nu udskiftet alle målere til elektroniske ultralydsmålere. Det betyder, at

I som forbrugere ikke skal aflæse jeres vandmåler til d. 1. oktober. Vandværkets folk aflæser målerne ved at køre forbi på vejen. Det kan være, at vi nogle steder skal ud at gå for at fange signalet og aflæse måleren. Fremover vil målerne blive aflæst 4 - 6 gange om året. Aflæsning til årsopgørelse vil ske fra tirsdag d. 1. oktober.

Det er dog altid en god idé at kontrollere måleren en gang om måneden for at undgå overraskelser med stort forbrug !


Referat af generalforsamling d. 25. marts 20194-3-2019

Generalforsamling 25. marts 2019.


Vandværket afholder ordinær generalforsamling, mandag d. 25-3 2019. kl 19.30 i Landsbyhuset i Skippinge.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Vandværkets forbrugere er velkomne.


Mvh Bestyrelsen.

23-2-2019

Blødgøring af vand.


Onsdag d 20 - 2 2019 holdt vandværket informationsmøde om blødgøring af drikkevand.

Mødet foregik i Landsbyhuset i Skippinge med deltagelse af 54 personer.


Sekretær i vandværket Anders Jespersen bød velkommen og gennemgik i løbet af en time, 7 forskellige kalkreducerende metoder og fordele og ulemper ved disse.


Vandværkspasser Anker Kragh informerede derefter om en metode som er på forsøgsbasis og kaldes PAS.

Denne metode handler om at kalken i en tank aflejrer sig på små plastic emner med meget stor overflade og derefter rystes kalken af ved hjælp af luft og kan tages ud af systemet. Denne metode bliver spændende at følge udviklingen af, da den måske er velegnet til små vandværker.


Alle fik en kopi af Anders noter og disse kan stadig rekvireres ved henvendelse til vandværkets formand John Kristensen.


Efter fremlæggelse var der spørgsmål og kommentarer fra salen og af disse kan nævnes:


Sp: Hvor stort er problemet? Jeg har ikke problemer med kalk.

Sv: Flere svarede på dette og blandt de fremmødte var der både nogen som syntes at kalk var et problem og andre som ikke syntes det.


Sp: Hvad er bestyrelsens holdning?

Sv: Bestyrelsen er af flere forskellige grunde imod at installere et af de eksisterende afkalkningsanlæg på vandværket.

Hvad folk gør i hjemmet er vandværket uvedkommende.


Sp: Kan man slå sig sammen og få et godt tilbud på  f.eks 100 husstandsanlæg?

Sv: I forbrugere kan f.eks lave en facebook gruppe som tager sig af det. Vandværket foretager sig ikke yderligere i denne sag.


En forbruger som har sommerhus her i området men til daglig bor i Lejre, fortalte at vandværket der, for en del år siden prøvede at montere magneter som skulle gøre kalkproblemerne mindre hos forbrugerene. Det fungerede ikke tilfredsstillende hos alle forbrugere, men når magneter / ultralydsanlæg blev sat op hjemme hos forbrugeren kom der god effekt.


Det er bestyrelsen indtryk:


       1. At der var bred enighed i forsamlingen om at de systemer der i øjeblikket er i brug i Danmark ikke er aktuelle for Vallekilde Vandværk.

Anlæggene har kørt mindre end 2 år og er beregnet til væsentlig større vandværker end vores. Det gælder både økonomisk større og mht mængden af produceret vand, og større bygningsmasse og udenoms arealer.

Angående ultralydsanlæg som der kører en del af, også på værker af vores størrelse, er der uenighed, blandt de forbrugere som har sådanne anlæg på deres vandværk, om det fungerer tilfredsstillende.

Der er ikke videnskabelig dokumentation for effekten af ultralydsanlæg.


       2.  At der var stemning for at vente nogle år og se tiden an. Der udvikles hele tiden nye metoder og måske dukker der noget om i fremtiden som er interessant for Vallekilde Vandværk.


Vi takker for et godt møde med stort fremmøde og god spørgelyst.

Mvh.
Bestyrelsen.
10-2-2019

Blødgøring af vand informationsmøde


       Vallekilde Vandværk indbyder forbrugerne til informationsmøde

       om blødgøring af drikkevand.

Det foregår onsdag d. 20-2-2019 i Landsbyhuset i Skippinge

kl. 19.30.

Tilmelding til mødet skal ske til formanden på tlf. 21734749 senest mandag d 18-2 2019.


mvh

Bestyrelsen.


24-10-2018


Der lukkes for vandet

torsdag d 25-10-2018.

Se nedenfor.


P.g.a ledningsarbejde er vi nødt til at lukke for vandet i morgen torsdag d 25-10-2018 fra kl. 09.30 - senest kl. 15.30 på følgende adresser.


Nekseløvej       alle nr.

Strandlunden   alle nr.

Agerskovvej     alle nr.

Kalundborgvej  fra nr. 34-42 og fra nr 55-61.

Nykøbingvej     nr. 74a,  74b,  76.

Starreklintevej  fra nr 18-20 og fra nr 31-39.


De berørte forbrugere er i dag onsdag blevet informeret med en seddel i deres postkasse.


Når der igen er åbent for vandet kan det ske at der kommer misfarvet vand ud af vandhanen. Lad i så tilfælde vandet løbe til det igen er klart. Vi beklager de gener lukningen har for dem.


mvh

Bestyrelsen

 

                         


10-09-2018

Udskiftning af vandmålere.

Vandværket begynder i denne uge at udskifte forbruger vandmålerne til nye elektroniske målere som aflæses trådløst af vandværket mindst en gang årligt.

Så når de som forbruger har fået installeret ny elektronisk vandmåler vil de ikke få tilsendt det årlige aflæsningskort mere.


Indenfor de næste 3 uger i september vil forbrugere på følgende veje få udskiftet vandmåler.


Bakken

Firstensvej

Fyrrestien

Højskolevej

Kalundborgvej nr 57

Kirkebakken

Kirkestien

Krogen

Starreklintevej nr 18,20,33,35,37,39

Teglværksvej nr 1 til nr 14

Tinghøjvej

Triersvej

Troldebakken

Vallekildevej nr 110 til nr 113 og nr 151 til nr 174

Stendyssevej 5

Vikæret


Resten af vandmålerne i vandværkets forsyningsområde vil være skiftet senest 1-8-2019, og vi vil informere her på siden efterhånden som vi bliver klar med mere præcise datoer for udskiftning af disse.


mvh.

Bestyrelsen.11-08-2018.

Status på projekt : Undersøgelse af konsekvenser og økonomi ifbm.   

nedsættelse af kalkindhold i vandet hos Vallekilde Vandværk.


Bestyrelsen arbejder stadig med at undersøge forskellige former for vandbehandling som kan nedsætte kalkindhold i vand som pålagt på generalforsamlingen 1. marts 2018.


Der har været forespørgsler til flere vandværker, og til flere varmemestre i boligforeninger om hvordan sådanne anlæg fungerer hos dem og hvad de koster i indkøb og drift.


En rådgivende virksomhed indenfor vandværksindustri er blevet spurgt om deres syn på Vallekilde Vandværks projekt.


En salgskonsulent for en type vandbehandling har været på besøg hos vandværket hvor 3 bestyrelsesmedlemmer deltog.


Vi er stadig i gang med at opspore og spørge forskellige vandværker om hvordan anlæggene virker hos dem, da det er meget forskelligt hvad vandværkernes forbrugere mener om virkningen.


Vi regner med at skulle besøge et vandværk eller to for at se et anlæg i drift.


mvh

Bestyrelsen4-6-2018.

Persondatapolitik.


Hjemmesiden er nu udvidet med et afsnit om vandværkets persondatapolitik.

Konsulent Tor Valstrøm fra Conscient Systems har udarbejdet politikken sammen med formand John, og sekretær Anders. Ifølge Tor Valstrøm overholder vandværket nu til fulde den nye persondataforordning som trådte i kraft d 25.5.2018.

Klik på knappen "Persondatapoltik" til højre på hjemmesiden og se og læs resultatet.


Desuden er der blevet udarbejdet et velkomstbrev til nye forbrugere som beskriver persondatapolitikken, og der er blevet udarbejdet en fortrolighedserklæring for bestyrelsesmedlemmer og en for eksterne håndværkere.


Spørgsmål til ovenstående kan stiles til Formanden på tlf 21734749 eller på mailadressen    vallekildevand@vallekildevand.dk


mvh

Bestyrelsen.
30-5-2018

Akut ledningsbrud i Vallekilde !!

Derfor lukkes der for vandet i morgen

d. 31 maj 2018 kl 7.30 og og til bruddet er repareret, vi håber på højst til kl 11.00, men dette kan vi ikke garantere.


Der lukkes for:


Kirkebakken nr.

3,6,7,9,11,13,15.


Vallekildevej nr.

141a,141b,141c,141d,143,145,147,147a,049,151,

156,156a,158,162,164,166,168,170,172,174


De berørte forbrugere bliver i aften informeret om dette med seddel i postkasse , men desværre ikke på sms, da bruddet er opdaget for sent på dagen til at vores leverandør kunne nå at få sms besked sendt afsted.

Et ledningsbrud reparerer vi hurtigst muligt for at begrænse evt skader.


Når der igen er åbent for vandet kan det ske at der kommer misfarvet vand ud af vandhanen hos de berørte forbrugere. Lad i så tilfælde vandet løbe til det igen er klart. Vi beklager de gener lukningen har for dem.


mvh

Bestyrelsen

08-03-2018


Årsagen til at store mængde vand er forsvundet som omtalt herunder er nu fundet.

John havde mistanke til et par tomme ejendomme hvor der kunne være rørbrud og det ene sted var der gevinst. Vandmåleren talte masser af vand selvom huset var tomt. Der er nu lukket for vandet til ejendommen og ejeren er blevet kontaktet.05-03-2018

                        Der forsvinder vand.

1 - 1,5m3 vand forsvinder hver time.

Vandværkspasser Anker Kragh har ved sammenligning af de daglige aflæsninger af vandværkets målere, konstateret at der, forsvinder

ca. 30 m3 vand pr døgn til ukendte lækager.

Måske løber vand ud et eller flere steder på grund af sprængt vandrør.


Vi vil hermed opfordre jer forbrugere til at kontrollere om jeres vandinstallationer er tætte. Se og lyt efter lækager. Luk for al vand på ejendommen og kontroller at vandmåleren står stille.

Har De sommerhus eller passer De et hus for venner eller familie der er bortrejst eller har De på anden måde ansvar for et tomt hus, så aflæg det et kontrolbesøg.


En lækage kan blive en meget dyr oplevelse for den forbruger som skal betale. Er De på tur i vandværkets forsyningsområde og lægger mærke til vand der stiger op af jorden et andet sted end normalt eller får De på anden måde mistanke om at der kan være en læk på en vandledning,


så ring til os på tlf. 21 73 47 49.

Det vil være en stor hjælp. På forhånd tak.

Mvh.  Bestyrelsen.       

Generalforsamling.


Der afholdes ordinær generalforsamling, torsdag d 01-03-2018 kl. 19.30 i Landsbyhuset i Skippinge, Starreklintevej nr. 15 4534 Hørve.

Dagsorden i flg. vedtægterne.

mvh.

Bestyrelsen

18-01-2018

                            Vand lækage er nu stoppet.

Anker Kragh har konstateret at vandspildet omtalt nedenfor nu er stoppet. vandforbruget er nu på normalt niveau igen.

Bestyrelsen
17-01-2018

                        Der forsvinder vand.

1m3 vand forsvinder hver time.

Vandværkspasser Anker Kragh har ved sammenligning af de daglige aflæsninger af vandværkets målere, konstateret at der, forsvinder ca. 25 m3 vand pr døgn til ukendte lækager.

Måske løber vand ud et eller flere steder på grund af sprængt vandrør.


Vi vil hermed opfordre jer forbrugere til at kontrollere om jeres vandinstallationer er tætte. Se og lyt efter lækager. Luk for al vand på ejendommen og kontroller at vandmåleren står stille.

Har De sommerhus eller passer De et hus for venner eller familie der er bortrejst eller har De på anden måde ansvar for et tomt hus, så aflæg det et kontrolbesøg.


En lækage kan blive en meget dyr oplevelse for den forbruger som skal betale. Er De på tur i vandværkets forsyningsområde og lægger mærke til vand der stiger op af jorden et andet sted end normalt eller får De på anden måde mistanke om at der kan være en læk på en vandledning,


så ring til os på tlf. 21 73 47 49.

Det vil være en stor hjælp. På forhånd tak.

Mvh.  Bestyrelsen.       
31-12-2017.

Vandværkets hjemmeside har været lukket de sidste 3 dage pga hackerangreb, hvilket blev opdaget af hjemmside hosten: One.com.

Hjemmesiden er åbnet igen ved 15 tiden i eftermiddag og alt ser ud til at fungere.


Vi ønsker hermed alle forbrugere et godt nytår.


mvh

Bestyrelsen
21-9-2017

Fredag d 22. og lørdag d 23-9-2017 motionerer bestyrelsen alle hovedstophaner i forsyningsområdet.

Det er nødvendigt at gøre en gang om året for at sikre at de fungerer efter hensigten.


Dette plejer ikke at give gener for forbrugerne.


Mvh Bestyrelsen21-04-2017

Årsagen til vandspildet, omtalt under dette indlæg, er nu fundet og fejlen bliver rettet snarest.

Da sms besked til alle forbrugerne ikke førte til at utætheden blev fundet, gik John og Anker i gang med at lukke af for et område ad gangen midt om natten hvor forbruget er mindst.

I løbet af 2 nætter lokaliserede de  utætheden til en ejendom i Vallekilde, og ejeren er nu informeret om at vedkommende har en meget utæt vandledning på sin grund. Ca 2800 kubikmeter ( 2,8 millioner liter ) vand er løbet væk i jorden.

Natforbruget foventes at være normalt igen om meget kort tid.


Rigtig godt arbejde af John og Anker  :-)


mvh

Vandværket.                               

                        Der forsvinder vand igen !!!

1m3 vand forsvinder hver time.

Vandværkspasser Anker Kragh har ved sammenligning af de daglige aflæsninger af vandværkets målere, konstateret at der, forsvinder ca. 25 m3 vand pr døgn til ukendte lækager.

Måske løber vand ud et eller flere steder på grund af sprængt vandrør.


Vi vil hermed opfordre jer forbrugere til at kontrollere om jeres vandinstallationer er tætte. Se og lyt efter synlige eller hørbare lækager. Luk for al vand på ejendommen og kontroller at vandmåleren står stille.

Har De sommerhus eller passer De et hus for venner eller familie der er bortrejst eller har De på anden måde ansvar for et tomt hus, så aflæg det et kontrolbesøg.


En lækage kan blive en meget dyr oplevelse for den forbruger som skal betale. Er De på tur i vandværkets forsyningsområde og lægger mærke til vand der stiger op af jorden et andet sted end normalt eller får De på anden måde mistanke om at der kan være en læk på en vandledning,


så ring endelig til os på tlf. 21 73 47 49.

Det vil være en stor hjælp. På forhånd tak.

Mvh.  Bestyrelsen.             
27-03-2017

Torsdag d 02-03-2017 holdt vandværket ordinær generalforsamling i Landsbyhuset i Skippinge.

Bestyrelsen, 13 interessenter og vandværkets revisor var tilstede.


Generalforsamlingen blev afviklet i henhold til dagsordenen og af højdepunkter kan nævnes at John Kristensen, Anker Kragh og Anders Jespersen var på valg til bestyrelsen. Alle blev genvalgt.


Hans Jensen Vallekilde blev genvalgt som bestyrelsessuppleant og Arne Frederiksen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Henrik Pedersen blev genvalgt som revisor..


Vandværket har i 2016 solgt ca 59600 m3 vand til 427 forbrugere og årets overskud på 68.657 kr overføres til egenkapitalen.


Årsregnskab og referat af generalforsamlingen kan rekvireres hos formanden John Kristensen.


mvh

Bestyrelsen.
27-01-2017

Generalforsamling.


Der afholdes ordinær generalforsamling, torsdag d 02-03-2017 kl. 19.30 i Landsbyhuset i Skippinge, Starreklintevej nr. 15 4534 Hørve.

Dagsorden i flg. vedtægterne.

mvh.

Bestyrelsen
16-01-2017

Vandforbruget er nu normalt igen.

Det forhøjede vandforbrug omtalt d. 9-1 er nu faldet til normalt niveau.

Vi ved ikke hvem hvad hvor og hvorfor, hvilket vi heller ikke behøver. Det vigtigste er at vandspildet er blevet stoppet.

mvh

Bestyrelsen
09-01-2017

                                Hjææælp!!!

                        Der forsvinder vand !!!

3m3 vand forsvinder hver time.

Vandværkspasser Anker Kragh har ved sammenligning af de daglige aflæsninger af vandværkets målere, konstateret at der, efter at tøvejret er sat ind efter sidste uges hårde frost, forsvinder ca. 75 m3 vand pr døgn til ukendte lækager.

Måske fosser vand ud et eller flere steder på grund af sprængt vandrør.


Vi vil hermed opfordre jer forbrugere til at kontrollere om jeres vandinstallationer er tætte. Se og lyt efter synlige eller hørbare lækager. Luk for al vand på ejendommen og kontroller at vandmåleren står stille.

Har De sommerhus eller passer De et hus for venner eller familie der er bortrejst eller har De på anden måde ansvar for et tomt hus, så aflæg det et kontrolbesøg.


En lækage kan blive en meget dyr oplevelse for den forbruger som skal betale. Er De på tur i vandværkets forsyningsområde og lægger mærke til vand der stiger op af jorden et andet sted end normalt eller får De på anden måde mistanke om at der kan være en læk på en vandledning,


så ring endelig til os på tlf. 21 73 47 49.

Det vil være en stor hjælp. På forhånd tak.

Mvh.

Bestyrelsen.
21-10-2016


I dag  og i morgen motionerer bestyrelsen alle hovedstophaner i forsyningsområdet.

Det er nødvendigt at gøre en gang om året for at sikre sig at de fungerer efter hensigten.


Der er efterfølgende en lille risiko for brunt vand i vandhanen i forbindelse med dette. Lad i så tilfælde vandet løbe til det igen er klart.


Mvh Bestyrelsen12-09-2016


Der lukkes for vandet pga. omlægning af vandledning på Møllevangen.

Tirsdag d 13-9-2016 kl 13.00-15.00


Der lukkes for:

Stendyssevej

Møllevangen : nr 2 4 6 og alle ulige nr.

Starreklintevej 1 til 16

Skippingevej 37 og 40

Vallekildevej : Ulige nr 155 til 173

                       Lige nr 176 til 192Når der igen er åbent for vandet kan det ske at der kommer misfarvet vand ud af vandhanen hos de berørte forbrugere. Lad i så tilfælde vandet løbe til det igen er klart. Vi beklager de gener lukningen har for dem.


De berørte forbrugere er informeret pr sms eller brev d.d.


mvh

Bestyrelsen


Der lukkes for vandet pga. reparation af vandledning og etablering af stophane.

Mandag d 14-9-2015 kl 8.30-15.00


Der lukkes for:

Bjergesøvej 53

Hørve Kanalvej 1

Dragsmøllevej lige nr fra 36 til 46

Dragsmøllevej ulige nr fra 43 til 57

Skovlyvej 8

Skovvangsvej 2, 4, 6


Når der igen er åbent for vandet kan det ske at der kommer misfarvet vand ud af vandhanen hos de berørte forbrugere. Lad i så tilfælde vandet løbe til det igen er klart. Vi beklager de gener lukningen har for dem.


De berørte forbrugere er informeret pr brev d.d.


mvh

Bestyrelsen
12-03-2016

Generalforsamling


Onsdag d 24-2-2016 holdt vandværket ordinær generalforsamling i Landsbyhuset i Skippinge.

Bestyrelsen, 11 interessenter og vandværkets revisor var tilstede.


Generalforsamlingen blev afviklet i henhold til dagsordenen og af højdepunkter kan nævnes at Mikael Frederiksen og Michael Olskær var på valg til bestyrelsen. Begge blev genvalgt og bestyrelsen konstituerede sig i forlængelse af generalforsamlingen som følger:


Formand            John Kristensen

Næstformand     Anker Kragh

Kasserer            Michael Olskær

Sekretær           Anders Jespersen

Medlem             Mikael Frederiksen


Hans Jensen Vallekilde blev valgt som ny bestyrelsessuppleant og Arne Frederiksen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Thormod Sjelborg blev genvalgt som revisor..


Vandværket har i 2015 solgt ca 51.800 m3 vand til 429 forbrugere og årets underskud på 148.325 kr overføres til egenkapitalen.


Årsregnskab og referat af generalforsamlingen kan rekvireres hos formanden John Kristensen.


mvh

Bestyrelsen
13-02-2016

Der afholdes ordinær generalforsamling,

onsdag d 24-02-2016 kl. 19.30 i Landsbyhuset i Skippinge, Starreklintevej nr. 15 4534 Hørve.

Dagsorden i flg. vedtægterne.

mvh.

Bestyrelsen.
Varslings/informations system


Bestyrelsen har besluttet at tilmelde sig et varslings / informations system som ved hjælp af sms beskeder hurtigt kan informere forbrugerne i tilfælde af f.eks ledningsbrud, planlagt ledningsarbejde etc


Derfor har vi brug for det tlf nr som du ønsker sms beskeden sendt til.


Vælg Tlf registrering i menuen til højre her på forsiden og indtast forbrugernr og adgangskode som du finder på den næste opkrævning fra vandværket.


Følg derefter anvisningerne.


Vii håber på stor tilslutning til dette varslings / informations system 


mvh

Bestyrelsen27-9-2015


Der lukkes igen igen i perioder for vandet mandag d 28-9-2015 mellem kl 8.00 og 15.00.

Lukningen omfatter følgende adresser:

Skovvangsvej 2 - 4 - 6

Skovlyvej 8

Hørve Kanalvej 1

Dragsmøllevej 36

 

Årsagen er at fejlen som forårsager alt for lidt vand på en ejendom på Skovvangsvej endnu ikke er lokaliseret.


Der arbejdes på højtryk for at finde fejlen.

I morgen mandag skal der graves og adskilles og udskylles vandrør


Når der igen er åbnet for vandet kan det ske at der kommer misfarvet vand ud af vandhanen. Lad i så tilfælde vandet løbe til det igen er klart.


De berørte forbrugere er i dag blevet informeret med brev i deres postkasse.


Vi beklager de gener lukningen har for dem.


Bestyrelsen


23-9-2015


Der lukkes i perioder for vandet torsdag d 24-9-2015 mellem kl 8.00 og 12.00.

 Lukningen omfatter følgende adresser:

Skovvangsvej 2 - 4 - 6

Skovlyvej 8

Hørve Kanalvej 1

Dragsmøllevej 36


Årsagen er at fejlen som forårsager alt for lidt vand på en ejendom på Skovvangsvej endnu ikke er lokaliseret.


I morgen vil smeden udskylle vandledningen for at få en evt tilstopning af vandledningen skyllet ud.


Når der igen er åbnet for vandet kan det ske at der kommer misfarvet vand ud af vandhanen. Lad i så tilfælde vandet løbe til det igen er klart.


De berørte forbrugere er i dag blevet informeret med brev i deres postkasse.


Vi beklager de gener lukningen har for dem.


Bestyrelsen14-9-2015


Der lukkes også periodisk for vandet i morgen tirsdag d 15-9-2015

Lukningen omfatter

Skovlyvej 8

Skovvangsvej 2,4,6

Dragsmøllevej 36.


Årsagen er at fejlen som forårsager alt for lidt vand på en ejendom på Skovvangsvej endnu ikke er lokaliseret.


I dag mandag er der etableret en stophane ved hjørnet af Skovlyvej og Dragsmøllevej. I den forbindelse måtte vi lukke for et noget større område end vi varslede her på siden i fredags. Årsagen var at stophanen på Bjergesøvej som vi havde planlagt at lukke, ikke kunne lukke tæt. Vi var derfor nødt til at lukke for den næste stophane mod Vallekilde hvilket ramte en del flere forbrugere end planlagt.

Det beklager vi naturligvis.

mvh

Bestyrelsen10-9-2015

Der lukkes for vandet pga. reparation af vandledning og etablering af stophane.

Mandag d 14-9-2015 kl 8.30-15.00


Der lukkes for:

Bjergesøvej 53

Hørve Kanalvej 1

Dragsmøllevej lige nr fra 36 til 46

Dragsmøllevej ulige nr fra 43 til 57

Skovlyvej 8

Skovvangsvej 2, 4, 6


Når der igen er åbent for vandet kan det ske at der kommer misfarvet vand ud af vandhanen hos de berørte forbrugere. Lad i så tilfælde vandet løbe til det igen er klart. Vi beklager de gener lukningen har for dem.


De berørte forbrugere er informeret pr brev d.d.


mvh

Bestyrelsen24-8-2015 kl 22.15

Ledningsbrud fortsat:


Ledningsbruddet på Agerskovvej  er nu repareret, Kristian Andersen fra Vejleby Smedie i Hørve rykkede ud med kort varsel og udskiftede det defekte stykke rørledning. Reparationen er færdig og udført efter forskrifterne så vi regner ikke med at skulle lukke for vandet i morgen tirsdag.


John fra vandværket vil i morgen formiddag besigtige stedet hvor rørbruddet var for at sikre sig at alt er i orden.


Vi beklager endnu en gang de gener ledningsbruddet har haft for dem.


mvh

Bestyrelsen
24-8-2015 kl 19.00

Ledningsbrud


Der er her til aften opstået et ledningsbrud ved Agerskovvej udenfor Skippinge. I den forbindelse er vi blevet nødt til at lukke for stophanen ved hjørnet af Nekseløvej og Kalundborgvej så vandforsyningen til dele af Kalundborgvej, Starreklintevej og Agerskovvej er blevet afbrudt imens vi reparerer skaden midlertidigt. I morgen tirsdag vil bruddet blive repareret færdigt så der kan også i morgen blive perioder med afbrudt vandforsyning. Vi beklager de gener bruddet har for dem.

Der vil kunne forekomme urent vand i vandhanen i fbm at vandet vender tilbage igen. Lad det i så tilfælde løbe til det igen bliver klart.

mvh

Bestyrelsen

13-04-2015

Varslings/informations system


Bestyrelsen har besluttet at tilmelde sig et varslings / informations system som ved hjælp af sms beskeder hurtigt kan informere forbrugerne i tilfælde af f.eks ledningsbrud, planlagt ledningsarbejde etc


Derfor har vi brug for det tlf nr som du ønsker sms beskeden sendt til.


Vælg Tlf registrering i menuen til højre her på forsiden og indtast forbrugernr og adgangskode som du finder på den næste opkrævning fra vandværket.


Følg derefter anvisningerne.


Vii håber på stor tilslutning til dette varslings / informations system 


mvh

Bestyrelsen


18-02-2015

Generalforsamling


Tirsdag d 17-2-2015 holdt vandværket ordinær generalforsamling i Landsbyhuset i Skippinge.

Bestyrelsen, 4 interessenter og vandværkets revisor var tilstede.


Generalforsamlingen blev afviklet i henhold til dagsordenen og af højdepunkter kan nævnes at John Kristensen, Anker Kragh og Anders Jespersen var på valg til bestyrelsen.Alle blev genvalgt og bestyrelsen har siden konstitueret sig som følger:

Formand            John Kristensen

Næstformand     Anker Kragh

Kasserer            Michael Olskær

Sekretær           Anders Jespersen

Medlem             Mikael Frederiksen


Claus Starup blev genvalgt som bestyrelsessuppleant og Arne Frederiksen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Vagn Jensen ønskede ikke genvalg som revisor og i stedet blev Henrik Pedersen Bjergesøe valgt.


Vandværket har i 2014 solgt ca 60.000 m3 vand til 427 forbrugere og årets overskud på 132.574 kr overføres til egenkapitalen.


Årsregnskab og referat af generalforsamlingen kan rekvireres hos formanden John Kristensen.


mvh

Bestyrelsen
2-2-2015

Generalforsamling.


Der afholdes ordinær generalforsamling, tirsdag d 17-02-2015 kl. 19.30 i Landsbyhuset i Skippinge, Starreklintevej nr. 15 4534 Hørve.

Dagsorden i flg. vedtægterne.

mvh.

Bestyrelsen


6-1-2015

Der lukkes for vandet torsdag d 8-1-2015 på:

Højskolevej 1, 3, 5, 7

Vallekildevej 110, 115b

Tinghøjvej 1, 4, 6, 8

Årsagen er omlægning af en vandledning pga af nybygning.

Der vil tidligst blive lukket kl. 9 om formiddagen men der kan blive tale om at lukke og åbne for vandet flere gange i løbet af dagen.

Vi vil bestræbe os på at lukke for vandet i kortest mulig tid og færrest mulig gange.Når der igen er åbent for vandet kan der komme misfarvet vand ud af vandhanerne hos de berørte forbrugere.

Lad i så tilfælde vandet løbe til det igen er klart. Vi håber på deres forståelse og beklager de gener lukningen har for dem. De berørte forbrugere er informeret med en seddel i deres postkasse

onsdag d 7-01-2015.

mvh

Bestyrelsen8-10-2014 kl. 16.45

Ledningsbrud!

I dag ved 15 tiden blev en vandledning gravet over på en mark i Starreklinte. Det betyder at der er lukket for vandet på dele af Kalundborgvej, Starreklintevej og Agerskovvej.

Smed og gravefolk er på stedet og i gang med at udbedre skaden og vi forventer at kunne åben for vandet igen ved 17 tiden.

I sådan en uforudset situation som denne kan vi desværre ikke være på forkant her på hjemmesiden med at informere.

Skaden skal først indtelefoneres til vandværket som skal have fat i sekretæren for at skrive på hjemmesiden og i dag var det ikke en hel nem opgave at fange ham på telefonen da han også har et job der skal passes.

Det skal vi beklage, men det er desværre hvad der kan ske. Der vil være brunt vand i vandhanen når der igen bliver åbnet for vandet. Lad vandhanen løbe til det er klart. Vi beklager de gener og den ulejlighed som dette brud har forårsaget.

mvh.

Bestyrelsen23-09-2014

Der lukkes for vandet torsdag d 25-9-2014 fra

kl 10-12.30

på Teglværksvej, Firstensvej, Troldebanken, Slugten, Nekseløvej, Overbyvej, Strandlunden, Kalundborgvej, Agerskovvej og Starreklintevej nr 33-39 og 18-20.

Årsagen er vedligehold af ledningsnettet, der skal skiftes en stophane på Teglværksvej og Starreklintevej.

I tilfælde af uforudsete problemer kan lukningen vare længere og i så tilfælde vil vi løbende opdatere om situationen her på hjemmesiden. Når der igen er åbent for vandet kan der komme misfarvet vand ud af vandhanerne hos de berørte forbrugere. Lad i så tilfælde vandet løbe til det igen er klart. Vi håber på deres forståelse og beklager de gener lukningen har for dem. De berørte forbrugere er informeret med en seddel i deres postkasse

onsdag d 24-09-2014.

mvh

Bestyrelsen16-09-2014

Ny elstyring til pumperne på vandværket.

Onsdag d 17-09-2014 bliver elstyringen for de 3 pumper der pumper vandet fra vandværket og ud til forbrugerne, udskiftet til ny tidsvarende type.

Den gamle styring af pumperne er sårbar, idet der ikke kan skaffes reservedele til den mere.

Pumperne på vandværket vil være stoppet det meste af dagen i morgen og vandforsyningen vil imens blive varetaget af Hørve Vandværk.  Det kan derfor ske at vandtrykket vil være lidt lavere end sædvanligt.

mvh

Bestyrelsen.4-5-2014

Der lukkes for vandet i Skippinge mandag d 5. maj 2014.

Det nye stykke vandledning skal kobles til. Se meddelelsen herunder fra d 29-04-2014.

Der lukkes kl. 9.00 og der åbnes igen hurtigst muligt efter tilkoblingen. Vi forventer at lukningen højst varer til kl. 13.

I tilfælde af uforudsete problemer kan lukningen vare længere og i så tilfælde vil vi løbende opdatere om situationen her på hjemmesiden

Når der igen er åbent for vandet kan der komme misfarvet vand ud af vandhanerne hos de berørte forbrugere.

Lad i så tilfælde vandet løbe til det igen er klart. Vi håber på deres forståelse og beklager de gener lukningen har for dem. De berørte forbrugere er informeret med en seddel i deres postkasse lørdag d. 2-4-2014.

Med venlig hilsen.

Bestyrelsen.29-4-2014.

Undskyld vi roder på hjørnet af Møllevangen og Stendyssevej.

Årsagen er at vi er nødt til at skifte et gammelt stykke vandledning af skørt plast som bliver ved med at give nye utætheder. Det drejer sig om 20 -30 meter vandledning der skal skiftes.

På et tidspunkt inden for den næste uges tid må vi lukke for vandet i Skippinge by i få timer for at koble den nye ledning på. Nærmere besked om dette i postkasser og på hjemmesiden når tiden nærmer sig.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen02-04-2014

Stor utæthed fundet og repareret.

Vandværkets formand John Kristensen blev forleden ringet op af en forbruger som var blevet gjort opmærksom på at der stod en del vand på hans sommerhusgrund i Slugten ved Havnsø strand. John og Anker Kragh inspicerede stedet og samme nat i den mindst vandforbrugende time lukkede de for vandet til slugten og kunne på vandværkets vandmåler konstatere at det vand spild på ca. 10 - 12 kubikmeter pr. døgn der har været fra vandværket i halvanden måneds tid forsvandt.

Dagen efter gravede Mikael Frederiksen op, og med hjælp fra Vejleby Smedie blev der fundet og repareret et brud på vandledningen. Vandforbruget målt på vandværkets vandmålermåler i den mindst vandforbrugende time ( kl 2 til 3 om natten) er herefter mellem 0,5 og 1 kubikmeter pr time hvilket er det normale. Tak til en vaks forbruger!!

Med venlig hilsen.

Bestyrelsen02-03-2014.

Der lukkes for vand Tirsdag d. 4.Marts 2014 kl. 09-12

på grund af tilslutning af ny vandledning på Vallekildevej.

Der lukkes for Kirkebakken.Vallekildevej nr.141B til og med nr.151. og for nr.156A til og med nr.172

Der åbnes igen hurtigst muligt efter tilkoblingen og vi forventer at lukningen varer fra halvanden til højst tre timer.

I tilfælde af uforudsete problemer kan lukningen vare længere og i så tilfælde vil vi løbende opdatere om situationen her på hjemmesiden. Når der igen er åbent for vandet kan der komme misfarvet vand ud af vandhanerne hos de berørte forbrugere. Lad i så tilfælde vandet løbe til det igen er klart.

Vi håber på deres forståelse og beklager de gener lukningen har for dem.

De berørte forbrugere er informeret med en seddel i deres postkasse. i dag søndag d. 02-03-2014.

Med venlig hilsen.

Bestyrelsen.02-03-2014

Onsdag d 26-2-2014 kl. 19.30 afholdt vandværket ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen blev afholdt i Landsbyhuset i Skippinge og tilstede var bestyrelsen + 4 interessenter.

Dagsorden iflg. vedtægterne. Vagn Jensen blev valgt som dirigent og Anders Jespersen var referent.

Der var genvalg til bestyrelsen for Michael Olskær og Mikael Frederiksen.

Ligeledes genvalgtes: Thormod Sjelborg som revisor, Arne Frederiksen som revisorsuppleant. Claus Starup som suppleant til bestyrelsen.Kopi af referatet fra generalforsamlingen kan fås ved henvendelse til formand John Kristensen

Med venlig hilsen.

Bestyrelsen.02-03-2014.

Nedenstående arbejde blev udført efter planen som beskrevet nedenfor d. 27-02 Der var 2 huller i vandledningen.

Det blev konstateret at vandledningen som var utæt er af en kendt dårlig kvalitet og det er anden gang indenfor et par år at denne ledning bliver repareret næsten samme sted.

Derfor har vi besluttet at skifte hele vandledningen hurtigst muligt i løbet af de næste par uger.

Det drejer sig om mindre end halvtreds meter og det er så vidt vi ved den sidste ledning af denne dårlige kvalitet som vi har i brug.  Når der skal kobles over på den nye ledning må vi desværre igen lukke for vandet til hele Skippinge by.

Vi beklager ulejligheden og vi vil gøre vort bedste for at lukningen bliver så kortvarig som muligt.

Mere info her på siden når vi kender dato og klokkeslæt for lukningen.

Med venlig hilsen.

Bestyrelsen27-02-2014.

Der lukkes for vandet i Skippinge by Fredag d 28-02-2014 pga. reparation af en utæt vandledning ved det gamle Skippinge vandværk

Der lukkes for vandet hurtigst muligt efter kl. 09. Lukningen berører hele Skippinge by dvs. de forbrugere som før hørte til Skippinge vandværk. Der åbnes igen hurtigst muligt efter reparationen og vi forventer at lukningen varer fra en halv til højst to en halv time. I tilfælde af uforudsete problemer kan lukningen vare længere og i så tilfælde vil vi løbende opdatere om situationen her på hjemmesiden.

Når der igen er åbent for vandet kan der komme misfarvet vand ud af vandhanerne hos de berørte forbrugere.

Lad i så tilfælde vandet løbe til det igen er klart.

Vi håber på deres forståelse og beklager de gener lukningen har for dem.

De berørte forbrugere er informeret med en seddel i deres postkasse. i dag torsdag d 27-02-2014.

mvh.

Bestyrelsen.20-02-2014

Hjææælp!!!

Der forsvinder vand !!!

12 m3 vand forsvinder hvert døgn.

Vandværkspasser Anker Kragh har ved hjælp af sammenligninger af sine daglige aflæsninger af vandværkets målere, konstateret at der efter at tøvejret er sat ind forsvinder ca. 12 m3 vand pr døgn til ukendte lækager.

Måske fosser vandet ud et eller flere steder på grund af sprængt vandrør.

Vi vil hermed opfordre jer forbrugere til at kontrollere om jeres vandinstallationer er utætte. Se og lyt efter synlige eller hørbare lækager. Luk for al vand på ejendommen og kontroller at vandmåleren så står stille.

Har De sommerhus eller passer De et hus for venner eller familie der er bortrejst eller har De på anden måde ansvar for et tomt hus, så aflæg det et kontrolbesøg. En lækage kan blive en meget dyr oplevelse for den forbruger som skal betale. Er De på tur i vandværkets forsyningsområde og lægger mærke til vand der stiger op af jorden et andet sted end normalt eller får De på anden måde mistanke om at der kan være en læk på en vandledning,


så ring endelig til os på tlf. 21 73 47 49.

Det vil være en stor hjælp. På forhånd tak.

Mvh.

BestyrelsenGeneralforsamling.

.

Der afholdes ordinær generalforsamling, onsdag d 26-02-2014 kl. 19.30 i Landsbyhuset i Skippinge, Starreklintevej nr. 15 4534 Hørve.

Dagsorden i flg. vedtægterne.

mvh.

Bestyrelsen17-02-2014

4-1-2014

Der lukkes for vandet for

Teglværksvej nr. 2 og 4 og

Firstensvej nr. 2 tirsdag d. 7. januar 2014 i tidsrummet 09.00 - 10.00. Årsagen er reparation af en utæt vandledning ud for Teglværksvej nr. 4.

De berørte forbrugere er informeret med en seddel i deres postkasse. Vi vil åbne for vandet hurtigst muligt efter arbejdets udførsel, men i tilfælde af uforudsete problemer kan lukningen vare længere end til kl. 10.00. I så tilfælde vil vi løbende opdatere om situationen her på hjemmesiden.

Når der igen er åbent for vandet kan der komme misfarvet vand ud af vandhanerne hos de berørte forbrugere.

Lad i så tilfælde vandet løbe til det igen er klart. Vi håber på deres forståelse og beklager de gener lukningen har for dem.

mvh.

Bestyrelsen.Se tidligere