Bestyrelse

Vallekilde Vandværk I/S

John Kristensen

Formand


Anker Kragh

VandværkspasserMichael Olskær

KassererMikael Frederiksen

Medlem af bestyrelsen


Lars Hansen

Medlem af bestyrelsen