forsidekopi

Tidligere udgivet meddelelser


25 og 26 -10-2013 er bestyrelsen på den årlige "dreje stophaner runde" for at motionere stophanerne.

Vi tager rundt i hele vandværkets forsyningsområde og afprøver alle hovedstophaner en ad gangen for at kontrollere at de kan lukke og åbne igen hvis uheldet skulle være ude en dag og det bliver nødvendig at lukke for et område. Hvert år på denne tur møder vi ting der skal udskiftes eller repareres. Afprøvningen kan normalt ikke mærkes af forbrugerne.

mvh

Bestyrelsen.24-10-2013.

Begge reparationer som er beskrevet herunder er udført og afsluttet efter planen.

mvh

Bestyrelsen.19-10-2013

Der lukkes for vandet i uge 43

På grund af etablering af en ny målerbrønd på en ejendom i Vallekilde, og skift af en defekt hovedstophane ved Tangmosen bliver vi nødt til at lukke for vandet til en stor del af vores forbrugere i nogle timer onsdag og torsdag i uge 43. De berørte husstande vil modtage en seddel herom i deres postkasse inden onsdag i uge 43.

Se flere detaljer herunder. Onsdag d 23-10-2013 vil der, pga. etablering af en ny målerbrønd på en ejendom på Tinghøjvej, blive lukket for vandet fra kl. 9.00 og højst 4 timer frem til kl. 13.00.

Vi vil åbne for vandet hurtigst muligt efter arbejdets udførsel, men i tilfælde af uforudsete problemer med arbejdet kan lukningen vare længere end til kl. 13.00. I så tilfælde vil vi løbende opdatere om situationen her på hjemmesiden.

Der lukkes for Højskolevej nr. 1, 3, 5 og 7b - Tinghøjvej.

Torsdag d 24-10-2013 vil der, pga. udskiftning af en defekt hovedstophane på hjørnet af Holstensvejen og Tangmosen, blive lukket for vandet fra kl. 09.00 og højst fire timer frem til kl. 13.00. Vi vil åbne for vandet hurtigst muligt efter arbejdets udførsel, men i tilfælde af uforudsete problemer med arbejdet kan lukningen vare længere end til kl. 13.00. I så tilfælde vil vi løbende opdatere om situationen her på hjemmesiden.


Der lukkes for:

Holstensvejen undtagen nr. 2

Rødelejevej

Tangmosen

Rørmosevej

Agervej nr. 2, 3, 4 og 6

Møllevangen nr. 8, 10 og 12

Kalundborgvej

Firstensvej

Teglværksvej

Troldebanken

Slugten

Fyrstien

Overbyvej

Nekseløvej

Strandlunden

Agerskovvej

Starreklintevej nr. 18,20,33,35,37,39

Når der igen er åbent for vandet kan der komme misfarvet vand ud af vandhanerne hos forbrugerne.

Lad i så tilfælde vandet løbe til det igen er klart.

Vi håber på deres forståelse og beklager de gener lukningen har for dem.

mvh.

Bestyrelsen.9-8-2013

Der lukkes for vandet i Vallekilde

tirsdag d 13-8 2013

fra kl. 9.00 til senest kl. 11.00.

Der lukkes for: Triersvej, Højskolevej, Vikæret og

Tinghulevej. På Vallekildevej lukkes for

nr. 110 og nr. 115B.

Årsagen til lukningen er nedtagning af en gammel brandhane og opsætning af ny stophane.

Når der igen er åbent for vandet fra vandværket kan der komme misfarvet vand ud af vandhanerne hos de lukningsramte forbrugere. Lad i så tilfælde vandet løbe til det igen er klart. Vi håber på deres forståelse.

Med venlig hilsen

BestyrelsenOnsdag d 13-3-2013 afholdt vandværket ordinær generalforsamling i.

Generalforsamlingen blev afholdt i Vallekilde-Hørve Fritidscenter og tilstede var bestyrelsen + 5 interessenter.

Dagsorden iflg. vedtægterne. Vagn Jensen blev valgt som dirigent og Anders Jespersen var referent.

Der var genvalg til bestyrelsen for John Kristensen, Anker Kragh og Anders Jespersen.

Ligeledes genvalgtes:

Vagn Jensen som revisor,

Arne Frederiksen som revisorsuppleant.

Claus Starup som suppleant til bestyrelsen.

Kopi af referatet fra generalforsamlingen kan fås ved henvendelse til formand John Kristensen

mvh.

Bestyrelsen26-1-2013 kl 16.20

Ledningsbrud.

I dag kl. ca. 12.15 blev en 100 mm vandledning gravet over på Holstensvej i forbindelse med et drænarbejde på en mark.

Det var derfor nødvendigt at lukke for en stophane så vandforsyningen til et stort område blev afbrudt. Blandt andet: Holstensvej, Tangmosen, Starreklinte, Teglværksvej, Nekseløvej, Slugten, Strandlunden, Starreklintevej og Agerskovvej. Takket være lån af reservedele hos Hørve Vandværk og proffesionel hjælp fra Vejleby Smedie og fra Mikael og Anker fra vandværkets bestyrelse blev bruddet hurtigt repareret ( trods 4 graders frost med blæst ) og kl. ca.14.45 blev der åbnet for vandet igen.

Der kan derfor komme misfarvet vand ud af vandhanen.


Opdatering af hjemmesiden vedrørende dette

ledningsbrud nåede beklageligvis ikke at blive gjort før bruddet var repareret igen.  Vi beklager de gener som ledningsbruddet har haft for dem.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


28-12-2012

Ledningsbrud fortsat.

Kl 13.15

Ledningsbruddet er lige ved at være repareret.

Vi forventer at der åbnes for vandet inden for 3 kvarter.

De kan forvente misfarvet vand fra vandhanen, så lad det løbe til det igen er klart.

mvh

BestyrelsenLedningsbrud.

Der er her til morgen konstateret brud på en vandledning på Møllevangen ud for nr 1 og 4. Derfor er der i dag kl ca 11 blevet lukket for vandet i Skippinge by, Stendyssevej og Møllevangen.

Reparationsarbejdet er i gang, der arbejdes på højtryk og vi forventer at kunne åbne for vandet igen i løbet af få timer.

mvh

Bestyrelsen17-09-2012

Måleraflæsningskort er på vej.

I løbet af få dage vil alle forbrugere modtage måleraflæsningskort med posten. Måleraflæsningen skal indberettes senest 1-10-2012.

Indberetningen kan ske enten ved:


- Indsendelse af aflæsningskortet.

- Indberetning via telefon.

- Indberetning via vandværkets hjemmeside. Klik på måleraflæsning i menuen til højre på denne side og du vil blive viderestillet til aflas.dk hvor du blot skal følge instrukserne på skærmen.

Hvis den årlige måleraflæsning ikke modtages rettidigt, opkræves gebyr jvnf takstbladets punkt 5. som siger at hvis den årlige måleraflæsning ikke er modtaget rettidigt opkræves et gebyr på 150 kr + moms. Såfremt vandværket selv må foretage måleraflæsningen opkræves yderligere 150 kr + moms.

mvh

Bestyrelsen.17-08-2012

Vandværket har i august måned i forbindelse med forebyggelse af lækage, udskiftet en gammel jernrørshovedledning på Vallekildevej ud for nr 140,142 og 144.

mvh

Bestyrelsen

14-06-2012.

Status vedrørende digital ledningsregistrering:

Opmåling og gps registrering af vandledningsnet, stophaner, målerbrønde etc. er nu afsluttet.

2 personer fra firmaet MAL-TEK udførte, sammen med personer fra bestyrelsen dette omfattende arbejde den sidste uge i maj, efter at bestyrelsen havde afmærket i ca 14 dage.

I forbindelse med afmærkning og opmåling har "holdet" mødt en del forbrugere på deres ejendom.

Alle vi har mødt har været yderst venlige og alle har været villige til at dele ud af deres viden vedr. lednings og stophane placeringer.

Mange nye oplysninger er i den forbindelse kommet frem og er kommet med på den digitale ledningsregistrering.

Dette er vi i bestyrelsen naturligvis glade for og det skal I kære forbrugere have en stor tak for.

MAL-TEK er nu i gang med at tegne elektroniske kort som vandværket modtager i løbet af et par måneder.

Skulle der mod forventning stadig befinde sig opmærkningsgrej som flag og pinde på deres ejendom kan De blot fjerne det, eller De kan kontakte vandværket som vil sørge for at få det fjernet.

mvh

Bestyrelsen07-05-2012:

Information vedrørende digital ledningsregistrering:

Bestyrelsen for vandværket har besluttet at vandledningsnettet incl stophaner og målerbrønde skal registreres digitalt.

Nogle af fordelene ved dette er at:

Det skaber bedre overblik over ledningsnettet.

Den tilgængelige viden om ledningsnettet samles ét sted.

Der spares tid når der skal fremskaffes ledningsoplysninger.

Det er nemmere at opdatere ledningstegninger, lave sikkerhedskopier og udprinte forskellige oversigtskort.


Alt dette i forhold til det nuværende system med papirsort i mange ringbind, og viden om ledningsnettet placeret rundt omkring i hukommelsen hos nuværende og forhenværende bestyrelsesmedlemmer, vvs folk og lodsejere.

Derfor vil vandværkets folk i løbet af maj måned 2012, med afmærkningspinde / flag, markere hvor ledningsnet, brønde og stophaner befinder sig. Dette vil også ske på private grunde og marker.

Sidst i maj måned 2012 vil en person fra vandværket og fra firmaet MAL-TEK foretage opmålinger ved hjælp af gps. Umiddelbart efter vil vandværket sørge for at afmærkningsgrejet indsamles.

De som forbruger skal i denne forbindelse intet foretage dem udover at lade afmærkningsgrejet stå og desuden acceptere at vandværket og MAL-TEK i kortere tidsrum befinder sig på deres grund.

Vi håber på deres forståelse og vi vil gøre vores yderste for at være til så lidt gene som muligt.

Med venlig hilsen.

Bestyrelsen