kontrol

Vallekilde Vandværk I/S

KONTROL AF VANDMÅLER I DRIFT

For at leve op til Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse BEK 1034, som beskriver at vandmålere enten skal stikprøvekontrolleres med faste intervaller, eller skal udskiftes hvert 6. år, har vandværket på bestyrelsesmøde d 23-02-2017, besluttet at stikprøvekontrollere vandmålerne hvert 6. år.

Enkelte steder hvor en vandmåler er et parti for sig selv udskiftes denne hvert 6. år


Stikprøvekontrol af det første parti på ca 150 vandmålere vil blive foretaget i 2017.


Kontraventilen og vandfilteret som sidder i forbindelse med de stikprøvekontrollerede målere vil blive skiftet ved samme lejlighed hvilket giver bedre gennemstrømning og sikring mod tilbageløb.


Vandmåleren er af typen ”vådløber” hvilket betyder at der i hele målerhuset er vand under drift. Lige efter udskiftning kan der være en luftboble under skueglasset, som dog fortager sig med tiden.


I forbindelse med udskiftning af vandmåleren bliver der af den gamle vandmåler taget et digitalt foto hvor målernummeret og tælleværket kan ses på samme foto. Dette foto tjener som dokumentation for hvad måleren viste, da den blev afmonteret. Fotoet opbevares hos vandværket i mindst 1 år fra udskiftningen. Den gamle vandmåler opbevares på vandværket i mindst 4 uger efter udskiftningen..


Desuden noteres på en seddel til Dem, og på en seddel som vandværket opbevarer, hvad den nye og den gamle vandmåler viste ved udskiftningen.


Yderligere detaljer kan fås hos formanden.


mvh

Bestyrelsen